Bảng giá sử dụng Sotel

Bảng giá đây bao gồm 2 loại gói phù hợp với 2 loại chiến dịch và cách sử dụng khác nhau.

Gói Pay as you go là gói được dùng theo mục đích trả phí theo số lượt, bạn cần bao nhiều lượt quét SĐT – bạn trả phí đến đó.

 • Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí, dùng bao nhiêu tính tiền bấy nhiều. Phù hợp với các chiến dịch gọi điện chốt đơn ngắn hạn.
 • Nhược điểm: Số lượng có hạn.

Gói Monthly là gói được dùng theo mục đích trả phí theo tháng, có các loại 3-6-12 tháng, bạn có thể dùng lâu dài và không giới hạn số lượt quét SĐT.

 • Ưu điểm: Không giới hạn lượt quét, phù hợp với các bạn thu thập SĐT để chạy quảng cáo, gọi điện chốt đơn hàng ngày nhằm chăm sóc khách hàng.
 • Nhược điểm: Thời gian quá dài và không phải ngày nào bạn cũng sẽ dùng với tần suất như nhau.

Gói Monthly

Đăng ký quét số điện thoại KH trên Facebook theo tháng
3 tháng
3 tháng
 • Không giới hạn Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 3 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

999,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
6 tháng
6 tháng
 • Không giới hạn Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 6 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

1,499,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
12 tháng
12 tháng
 • Không giới hạn Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

2,499,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng

Gói Pay as you go

Đăng ký quét số điện thoại KH trên Facebook theo lượt
Sotel 350
Sotel 350
 • 350 Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

490,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
Sotel 2K
Sotel 2K
 • 2,000 Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

990,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
Sotel 20K
Sotel 20K
 • 20,000 Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

1,990,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng

Để có thể tìm hiểu thêm các thông tin khuyến mãi về các gói trả phí và phương thức thanh toán bảng giá trên. Vui lòng truy cập hướng dẫn thanh toán để biết thêm chi tiết về bảng giá khuyến mãi sau khi đăng ký.

viVietnamese