Công cụ lấy số điện thoại từ Facebook miễn phí

Tìm Số Điện Thoại hoặc UID từ Facebook
Profile url là gì?

Profile url là đường dẫn tới link trang cá nhân của người dùng.Ví dụ như:

 • https://www.facebook.com/demo
 • https://m.facebook.com/demo.abc
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=10123456789

Những link như sau không phải là profile url:

Bảng giá Gói Monthly

Đăng ký quét số điện thoại KH trên Facebook theo tháng
3 tháng
3 tháng
 • Không giới hạn Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 3 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

999,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
6 tháng
6 tháng
 • Không giới hạn Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 6 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

1,499,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
12 tháng
12 tháng
 • Không giới hạn Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

2,499,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng

Gói Pay as you go

Đăng ký quét số điện thoại KH trên Facebook theo lượt
Sotel 350
Sotel 350
 • 350 Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

490,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
Sotel 2K
Sotel 2K
 • 2,000 Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

990,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng
Sotel 20K
Sotel 20K
 • 20,000 Lượt quét thông tin KH trên Facebook
 • 12 Tháng sử dụng
 • 24h Thời gian tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ
 • Like/Comment/Share/Inbox Phạm vi quét
 • Real-time Thời gian cập nhật dữ liệu

1,990,000VND/Gói

Đăng ký sử dụng

Để có thể tìm hiểu thêm các thông tin khuyến mãi về các gói trả phí và phương thức thanh toán bảng giá trên. Vui lòng truy cập hướng dẫn thanh toán để biết thêm chi tiết về bảng giá khuyến mãi sau khi đăng ký.

viVietnamese