Hướng dẫn xóa dữ liệu

Lệnh gọi lại xóa dữ liệu được gọi bất cứ khi nào người dùng ứng dụng xóa ứng dụng của bạn và yêu cầu bạn xóa dữ liệu của họ. Người dùng ứng dụng của bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập hồ sơ Facebook của họ và nhấp vào nút Gửi yêu cầu trên trang Cài đặt & Quyền riêng tư > Cài đặt > Ứng dụng và trang web.

Pasted into Huong dan xoa du lieu
2A7AQXwINHkAAAAASUVORK5CYII=
viVietnamese