Hướng dẫn sử dụng Sotel.vn

Trước tiên, bạn hãy đăng ký thông tin và cài đặt Sotel.

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi đăng ký xong thì bạn vui lòng làm theo các bước trong hướng dẫn cài đặt để sử dụng.

 

Mục lục 1
Hướng dẫn sử dụng Repu Sotel

  1. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH qua lượt COMMENT
  2. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH qua lượt LIKE/BIỂU CẢM (Love, Angry, Haha,…)
  3. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH qua lượt SHARE
  4. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH từ INBOX
  5. Hướng dẫn xem Thống kê báo cáo và xuất file báo cáo

Hướng dẫn sử dụng Repu Sotel

01. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH qua lượt COMMENT
Bước 1: Truy cập vào một post/status mà bạn muốn thu thập số điện thoại comment
Bước 2: Click vào button “Lấy số điện thoại” ở ngay góc phải bên dưới comment của KH

Bước 3: Click xong và xem thành quả thôi

02. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH qua lượt LIKE/BIỂU CẢM (Love, Angry, Haha,…)
Bước 1: Truy cập vào một post/status mà bạn muốn thu thập số điện thoại qua lượt LIKE/BIỂU CẢM (Love, Angry, Haha,…)
Bước 2: Click vào số lượt LIKE/BIỂU CẢM (Love, Angry, Haha,…)
Bước 3: Click vào button “Lấy SĐT” nằm bên cạnh tên KH

Bước 4: Click xong và xem thành quả thôi

3. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH qua lượt SHARE

Bước 1: Truy cập vào một post/status mà bạn muốn thu thập số điện thoại qua lượt SHARE
Bước 2: Click vào số lượt SHARE
Bước 3: Click vào logo điện thoại nằm bên cạnh tên KH
Bước 4: Click xong và xem thành quả thôi

4. Hướng dẫn thu thập số điện thoại KH từ INBOX
Bước 1: Truy cập vào hòm inbox trên fanpage hoặc của cá nhân bạn
Bước 2: Click vào button “Lấy số điện thoại” ở góc bên tay phải của khung inbox

Bước 3: Click xong và xem thành quả thôi

5. Hướng dẫn xem Thống kê báo cáo và xuất file báo cáo
Bước 1: Click vào biểu tượng Repu Sotel ở bên cạnh thanh Address Bar
Bước 2: Click vào button “Xem thêm”

Bước 3: Giao diện báo cáo thống kê hiện ra với đầy đủ các tính năng như filter danh sách, export data,…

viVietnamese
viVietnamese